21. 9. 2012

Nebuďme psími rasisty...


Podepište petici, prosím vás mnohokrát... Nedovolte, aby tento zákon http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10151143692893930&id=206293413929
vešel v platnost. Jak do dorazí i do Česka, bude to katastrofa...


Petícia proti návrhu zákona  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z.“. My dole podpísaní sme proti tomuto návrhu zákona v jeho plnom znení, nakoľko tento návrh zákona ublíži jedine zodpovedným majiteľom, ktorý sa o svoje psy riadne starajú, majú ich prihlásených a poskytujú im adekvátnu starostlivosť. Požadujeme však my dole podpísaní sme proti tomuto návrhu a požadujeme nechať zákon v pôvodnom znení s tým aby sa dodržiaval v plnom rozsahu + tresty pre majiteľov neovládateľných psov /akejkoľvek rasy/ za ublíženie iným psom, alebo ľuďom.

Žádné komentáře:

Okomentovat