19. 4. 2012

Promluvy k Západu

Vývoj dnešního člověka směřuje spíše k tygru, než k Bohu.
Z mnohých se stali "lidožrouti".
V tomto věku je člověk největším nepřítelem člověka.
Důvodem je úpadek morálky a nosných hodnot.
Mnozí se nechtějí starat o druhého.
Mnozí nechtějí být odpovědní za své nejbližší.
Ideálem mnohých je sebeuskutečňování na úkor druhých.
Naneštěstí nepoznali, že tento ideál je nikam nedovede.
Další příčinou tygrovitých vlastností je pojídání masa a co víc, velkých kvant masa.
Jíst maso je velký hřích.
Kdo jí maso, aktivuje v sobě i v jiných prvky, působící rozklad.
Mudrci uplynulých století žili společně s divokými zvířaty.
Jejich láska ochočila i nejnebezpečnější zvířata, že se k nim chovala jako jehňata.
Kdyby tito mudrci, kteří byli těsně spjati s Bohem pojídali maso, zvířata by je byla roztrhala.
Nakonec by jim ani Bůh nemohl pomoci.

-Promluvy k Západu, Sathya Sai-P.S.: Neumřela jsem, chystám články, ale potřebovala bych, aby měl den aspoň 48 hodin :-D

night.shine

1 komentář: